Home » Cờ bạc chắn » Tham gia ý kiến Căn hộ Gold Tower

Tham gia ý kiến Căn hộ Gold Tower

1. Theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành chỉ có “Giấy chứng nhận đầu tư” chứ không có “Giấy phép đầu tư”. Trên thực tế người ta thường hiểu GCN đầu tư là GPĐT.
2. “Đối với nhóm A thì phải trình chính phủ xem xét nhưng văn bản không có ghi là bao lâu Thủ tướng sẽ trả lời (có thời gian cụ thể cho cấp Bộ, ngành, UBND).”: Chưa hiểu Căn hộ Gold Tower muốn hỏi gì (trình Chính phủ xem xét cái gì?). Thông thường những vấn đề thuộc thẩm quyền của TTg thì PL quy định là “thực hiện theo Quy chế làm việc của Chính phủ” nghĩa là không có quy định thời gian cụ thể “bắt buộc” Thủ tướng phải trả lời.
3. BCNC tiền khả thi (BCĐT) không phải thẩm định mà phải trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư, vì thế không quy định thời gian thẩm định NC tiền khả thi.
4. Giấy phép xây dựng phải xin trước khi khởi công xây dựng công trình. Cho Căn hộ Gold Tower hỏi thêm vài vấn đề nữa:
1. Thủ tục xin phép xây dựng: sau khi dự án đầu tư được thẩm định và chuẩn bị khởi công thì mới xin GPXD. Căn hộ Gold Tower thắc mắc là có cần xin GPXD cho các hoạt động khảo sát không? Vì xây dưng nhà máy phong điện thì sẽ cần khoảng 1 năm xây trạm đo gió! Nghĩa là sẽ xin GPXD 2 lần?
2. Tiền thuế đất: thuế suất quy định như thế nào?
3. GPMB và TĐC: Tất ca chi phí GPMB và TĐC đều do chủ đầu tư bỏ ra hết? Ban giải phóng đền bù là thuộc xã, huyện hay tỉnh?
hỏi nhiều khi ngây ngô mong mấy anh thông cảm!

Author: Tan MK
Tags